ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ | LOCATION: ATHENS

600px-Flag_of_Greece_smallUS_Flag_small

radius_EUROPE

radius_GREECE

boat lines map

Η Αθήνα είναι μια ιστορική πόλη με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Η στρατηγική της θέση επιτρέπει την σύνδεσή της αεροπορικώς, μέσα λίγες μόνο ώρες, με το σύνολο σχεδόν της χώρας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Συγχρόνως διευκολύνει και την ακτοπλοϊκή πρόσβαση στα περισσότερα Ελληνικά νησιά.

Η τοποθεσία του Ελληνικού εντός του Μητροπολιτικού συμπλέγματος της Αθήνας αποτελεί γι αυτό σημαντικό πλεονέκτημα. Πώς όμως μπορεί, αντίστροφα, το Ελληνικό να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την Αθήνα;

– –

Athens is a historic city adjacent to the sea. The central location of Athens allows its connection by air with most of Greece, Europe and Middle East, in just a few hours. At the same time it facilitates the connection by sea to the majority of Greek islands.

Therefore, being located within Athens is an important advantage for Hellinikon. But how can Hellinikon become a significant advantage for Athens?

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: