ΚΛΙΜΑ | CLIMATE

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Άλλο ένα πλεονέκτημα της περιοχής του Ελληνικού είναι το ιδιαίτερα ευνοικό κλίμα. Είναι τυπικά μεσογειακό, με θερμά καλοκαίρια, ήπιους χειμώνες και χαμηλή συχνότητα έντονων φαινομένων όπως ομίχλη ή χιόνι.

climate_data_gr

Στατιστικά δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία βασισμένα σε μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού Ελληνικού (WMO 16716, 23.44 Α, 37.44 Β, υψόμετρο 10 m) για την περίοδο 1958-2010.

Οι ήπιες θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και η άφθονη ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με το μεσογειακό τοπίο και περιβάλλον, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υψηλή ποιότητα ζωής και προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο.

Λόγω της χαμηλής σχετικά βροχόπτωσης, οι ανάγκες άρδευσης των πράσινων εκτάσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Το αιολικό δυναμικό της περιοχής είναι γενικά χαμηλό αλλά τα υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ακόμα και το χειμώνα, ευνοούν την εφαρμογή παθητικών και ενεργητικών ηλιακών τεχνολογιών και συστημάτων.

– –

Hellinikon features an excellent climate. It is typically Mediterranean with mild winters, hot summers and a low occurrence of intense phenomena like snow or fog.

climate_data_en

Statistic data provided by the Hellenic National Meteorological Service based on measurements of the Hellinikon Airport weather station (WMO 16716, 23.44 E, 37.44 N, altitude 10m) for the period 1958-2010.

The mild temperatures, low humidity and abundant sunshine provide the ideal conditions for high quality of life and yearlong tourism in interaction with the Mediterranean landscape and environment.

Due to the relatively low precipitation, the irrigation needs of green areas in the site must be resolved very carefully.

Wind power potential on the site is generally low but high solar radiation levels and low cloud cover, even during winter months, favor the use of solar energy systems and design techniques.

One comment

  1. […] κυρίως Μεσογειακή βλάστηση προσαρμοσμένη στο κλίμα της περιοχής. Οι τοπικές ποικιλίες φυτών θα […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: