ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | TIMELINE

Η έκταση έχει φιλοξενήσει πλήθος δραστηριοτήτων τα τελευταία 75 χρόνια.

– –

The site has hosted a wide range of activities over the last 75 years.

TIMELINE

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος | Click on image to see full size

2 comments

  1. […] στα τελευταία χρόνια, διαφορετικές χρήσεις έχουν φιλοξενηθεί στην έκταση του Ακινήτου. Ως […]

  2. […] χρήσεις και οι δραστηριότητες που έχουν φιλοξενηθεί κατά […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: