ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ | COASTLINE EVOLUTION

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Μέσα στα τελευταία χρόνια, διαφορετικές χρήσεις έχουν φιλοξενηθεί στην έκταση του Ακινήτου. Ως αποτέλεσμα, το φυσικό ανάγλυφο έχει υποστεί αλλαγές και ποικίλες κατασκευές έχουν τοποθετηθεί. Η ακτογραμμή εξελισσόταν με σταδιακές προσχώσεις και λιμενικά έργα.

coastline_evo_GIF_final-2_640px

coast 2

– –

Throughout the years, the property has hosted a wide range of activities. As a result, changes have been made to the natural landscape and multiple structures of different scales have been constructed. The coastline has been evolving due to gradual aggradations and harbour works.

Print

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: