ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΡΚΑ | UNDERSTANDING THE SCALE: PARK COMPARISONS

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Σύμφωνα με το Νόμο 4062, μία ζώνη Μητροπολιτικού Πάρκου, 2.000.000 m2 στο ελάχιστο, απαιτείται στην ανάπτυξη του Ελληνικού. Αυτή η έκταση θα καλύπτει το 33,3% της συνολικής έκτασης.

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας για καλύτερη κατανόηση της κλίμακας του Ακινήτου, έγιναν διάφορες συγκρίσεις της έκτασης μητροπολιτικών πάρκων γνωστών διεθνώς, καθώς και με αθηναϊκά πάρκα.

superimpositions_international

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος | Click on image to see full size

superimpositions_national

Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε κανονικό μέγεθος | Click on image to see full size

– –

According to the Law 4062, a Metropolitan Park zone of 2.000.000 m2 minimum must be included in the Hellinikon development. That is 33,3% of the total land.

Several comparisons were made with internationally famous metropolitan parks, as well as with well-known Athenian parks, in order to have a better understanding of the scale.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: