ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ | UNDERSTANDING THE SCALE: THE EXAMPLE OF MONACO

600px-Flag_of_Greece_smallUS_Flag_small

monaco_size

Με έκταση 6.205.677 τ.μ. το Ελληνικό είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το κρατίδιο του Μονακό με επιφάνεια 2.000.000 τ.μ και πληθυσμό 30.510. Αντίστοιχα το παράκτιο μέτωπο του Μονακό έχει μήκος περίπου 3,2 χλμ όσο δηλαδή και του Ελληνικού.

monaco_googlemaps

– –

With an area of 6.205.677 sqm Hellinikon is three times larger than Monaco, one of the smallest and most densely populated countries in the world with a surface of 2.000.000.sqm and a population of 30.510. Monaco’s coastal front has a length of approximately 3,2 klm, similar with that of Hellinikon.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: