ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ | METROPOLITAN PARK

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Η δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής εμβέλειας κατοχυρώνεται ως ένας από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού  σύμφωνα με τον Ν. 4062/2012.  Τo 2.000.000τμ. πάρκο τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του ακινήτου, συμπεριλαμβάνοντας εντός της έκτασής του και τον Λόφο Χασάνι.  Η θέση αυτή εκτιμήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι λιγότερο κτισμένες και καλυμμένες με σκληρά δάπεδα επιφάνειες.  Στο Πολεοδομικό Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικό ΑΕ, το Μητροπολιτικό πάρκο  αποτελεί  μια μεγάλη προσβάσιμη περιοχή πρασίνου και αναψυχής και ταυτόχρονα έναν χώρο, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεση ανάμεσα στο προτεινόμενο δίκτυο μικρότερων περιοχών πρασίνου που θα είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση.

optimizing park's shape

starfish shape park

Σε αυτό το πλαίσιο, έμφαση δόθηκε στην εύρεση βέλτιστου σχήματος του Πάρκου. Το σχήμα του “αστερία” αυξάνει σημαντικά την περίμετρο του πάρκου, αγκυρώνει στα όρια του χώρου επιτρέποντας την αλληλεπίδραση του με τον γειτονικό υφιστάμενο ιστό και προσφέροντας πολλαπλές εναλλακτικές θεάσεις. Συνεπώς το σχήμα του πάρκου θα ενώνει  την Λ. Βουλιαγμένης με το παραλιακό μέτωπο και θα εκτείνεται από το αρχικό ορατό τμήμα του  ρέματος Τραχώνων στην περιοχή Αλίμου μέχρι το κέντρο της έκτασης, δηλαδή πλησίον των κτισμάτων του πρώην κολλεγίου Pierce. Αντίστοιχα οι χτισμένες περιοχές που εισχωρούν μέχρι το κέντρο του Πάρκου αυξάνουν την προσβασιμότητα αλλά και την αίσθηση ασφάλειας των επισκεπτών.  Η μεγαλύτερου μήκους περίμετρος έχει σαν αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται ο αριθμό των περιοχών με θέα στο πάρκο και άρα προσδίδεται ακόμη μεγαλύτερη σε αξία σε όλο το ακίνητο.

starfish park benefits

– –

The development of a park with metropolitan influence is considered as one of the main design strategies according to the Greek State Law 4062/2012. The 2.000.000sqm park is placed at the Northern part of the property, incorporating the Hasani Hill as well. This location is evaluated as the most appropriate due to the mass of unbuilt and unpaved surfaces concentrated at the suggested area. In the Hellinikon SA Urban Development Model the Metropolitan Park aims to be an accessible green space and at the same time a green area integrated with the proposed network of smaller green clusters dispersed in the entire site.

In this context, emphasis was given to optimizing the park’s shape. The «starfish» shape increases the park’s perimeter, anchors to the boundaries of the site, enhances urban influence and offers multiple views to the park. As a consequence to its shape the park will connect Vouliagmenis avenue with the coastal front and will extend from the Trahonon stream’s visible part, in Alimos municipality, to the center of the site that is in close proximity to the former Pierce college buildings. Additionally, due to the built areas penetrating into the park’s mass, visitors’ accessibility and feeling of security are improved. As a result the larger perimeter of the park multiplies the number of adjacent properties overlooking the green area and at the same time the value of the whole property.

3 comments

  1. […] με το Νόμο 4062, μία ζώνη Μητροπολιτικού Πάρκου, 2.000.000 m2 στο ελάχιστο, απαιτείται στην ανάπτυξη του […]

  2. […] κατοίκων και των επισκεπτών με τα πόδια. Εκτός από το Μητροπολιτικό Πάρκο των 2.000 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει 1.500 στρέμματα […]

  3. […] αστικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλληλεξάρτηση μητροπολιτικού πάρκου και αστικής ανάπτυξης έχει κεντρικό ρόλο στο […]

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: