Tag Archives: sustainability

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΝΕΡΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ | WASTE, WATER & ENERGY

Η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας και νερού είναι απαραίτητη για την δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλληλεξάρτηση μητροπολιτικού πάρκου και αστικής ανάπτυξης έχει κεντρικό ρόλο στο πολεοδομικό μοντέλο. Τα απορρίμματα και τα λύματα της πόλης αποτελούν τροφή για το πάρκο και όλους τους πράσινους χώρους. Αντίστροφα το πάρκο φιλοξενεί τις […]

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ | VEGETATION & BIODIVERSITY

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της έκτασης όπως το κλίμα, τα υφιστάμενα ρέματα και η εγγύτητα με τη θάλασσα και τον Υμηττό λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ανοιχτών και φυτεμένων χώρων. Οι πράσινοι χώροι του πολεοδομικού μοντέλου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στις γραμμικές πράσινες ζώνες εκατέρωθεν των ρεμάτων, στους πράσινους χώρους κατά μήκος […]

ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ | MICROCLIMATE

Οι προτεινόμενες χωμάτινες και φυτεμένες επιφάνειες στο πολεοδομικό μοντέλο καταλαμβάνουν πάνω από το 60% της έκτασης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κι άλλο αν λάβει κανείς υπόψη τα κτίρια με φυτεμένα δώματα. Τα πλεονεκτήματα των εκτεταμένων φυτεμένων και υδατοπερατών επιφανειών είναι πολλαπλά. Το τοπικό μικροκλίμα βελτιώνεται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες με την καταπολέμηση του φαινομένου […]

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ | FOUR PILLARS

Η ανάπτυξη του Ελληνικού δεν θα πρέπει να έχει μόνο κτηματομεσιτικό χαρακτήρα. Έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στις ανάγκες των γειτονικών περιοχών, του Λεκανοπεδίου και της χώρας αλλά και στην αλλαγή της εθνικής οικονομίας. Μπορεί να γίνει το κομβικό σημείο μιας νέας οικονομίας βασισμένη στη γνώση, μέσω έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς  της οικολογίας, του […]

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΧΩΡΟΙ | OPEN GREEN SPACES

Στο πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, οι ανοιχτοί πράσινοι χώροι αποτελούν μία από της βασικές αρχές σχεδιασμού που περιγράφονται στα κριτήρια αειφορίας, τα οποία πλαισιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης.  Η πρόβλεψη και η δημιουργία ενός δικτύου από ανοιχτούς ελευθέρους και πράσινους χώρους, υποστηρίζει την βιοποικιλότητα και προσφέρει στην ανάπτυξη το εργαλείο διαχείρισης του μικροκλίματος, ενώ ταυτόχρονα […]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ | METROPOLITAN PARK

Η δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής εμβέλειας κατοχυρώνεται ως ένας από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού  σύμφωνα με τον Ν. 4062/2012.  Τo 2.000.000τμ. πάρκο τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του ακινήτου, συμπεριλαμβάνοντας εντός της έκτασής του και τον Λόφο Χασάνι.  Η θέση αυτή εκτιμήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι λιγότερο κτισμένες και καλυμμένες με σκληρά δάπεδα […]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | URBAN DEVELOPMENT MODEL

Το πολεοδομικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί σαν εργαλείο κατανόησης της έκτασης αλλά και ρεαλιστικής απεικόνισης των εξαιρετικών δυνατοτήτων και οφελών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίησή της. Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία: Δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πόλου, ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο. Εφαρμογή των αρχών της […]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | DESIGN STRATEGIES

Το Πολεοδομικό Μοντέλο έχει βασιστεί σε δύο κύριες στρατηγικές σχεδιασμού. Η πρώτη στρατηγική αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων συνδέσεων και προσβάσεων. Η διευκόλυνση και διαχείριση των διαφορετικών τύπων κυκλοφορίας και κίνησης, από το νερό και τον αέρα μέχρι τους πεζούς και τα αυτοκίνητα, είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη λειτουργία της ανάπτυξης. Με βάση την ανάλυση […]

ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | A SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Σύμφωνα με έναν από τους επικρατέστερους ορισμούς, η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη επιτρέπει την κάλυψη σημερινών αναγκών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους. Αν και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσεκτική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η αειφορία δεν βασίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά συμπεριλαμβάνει κοινωνικές […]

ΚΛΙΜΑ | CLIMATE

Άλλο ένα πλεονέκτημα της περιοχής του Ελληνικού είναι το ιδιαίτερα ευνοικό κλίμα. Είναι τυπικά μεσογειακό, με θερμά καλοκαίρια, ήπιους χειμώνες και χαμηλή συχνότητα έντονων φαινομένων όπως ομίχλη ή χιόνι. Οι ήπιες θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και η άφθονη ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με το μεσογειακό τοπίο και περιβάλλον, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υψηλή ποιότητα ζωής και […]