Ο Αστέρας Βουλιαγμένης πωλήθηκε στις αρχές Δεκέμβρη 2013 για 500 εκ. ευρώ (400 εκ. για το 90%, με δυνατότητα για 40 εκ. για το υπόλοιπο 10%, συν 51 εκ. εκρεμμότητες σε δάνεια). Ο Αστέρας αντιστοιχεί στο 5%  της συνολικής έκτασης του Ελληνικού. Είναι το 1/3 της παράκτιας ζώνης, της περιοχής μεταξύ της θάλασσας και της […]

Η ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, ενέργειας και νερού είναι απαραίτητη για την δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλληλεξάρτηση μητροπολιτικού πάρκου και αστικής ανάπτυξης έχει κεντρικό ρόλο στο πολεοδομικό μοντέλο. Τα απορρίμματα και τα λύματα της πόλης αποτελούν τροφή για το πάρκο και όλους τους πράσινους χώρους. Αντίστροφα το πάρκο φιλοξενεί τις […]

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της έκτασης όπως το κλίμα, τα υφιστάμενα ρέματα και η εγγύτητα με τη θάλασσα και τον Υμηττό λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ανοιχτών και φυτεμένων χώρων. Οι πράσινοι χώροι του πολεοδομικού μοντέλου μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στις γραμμικές πράσινες ζώνες εκατέρωθεν των ρεμάτων, στους πράσινους χώρους κατά μήκος […]

Οι προτεινόμενες χωμάτινες και φυτεμένες επιφάνειες στο πολεοδομικό μοντέλο καταλαμβάνουν πάνω από το 60% της έκτασης. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κι άλλο αν λάβει κανείς υπόψη τα κτίρια με φυτεμένα δώματα. Τα πλεονεκτήματα των εκτεταμένων φυτεμένων και υδατοπερατών επιφανειών είναι πολλαπλά. Το τοπικό μικροκλίμα βελτιώνεται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες με την καταπολέμηση του φαινομένου […]

Το πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έχει χαρακτήρα ανάπτυξης μικτών χρήσεων. Στο μοντέλο ανάπτυξης  οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν κατοικία, εμπόριο, υπηρεσίας, όπως εκπαίδευση, έρευνα, περίθαλψη και γραφεία επιχειρήσεων, εμπόριο τοπικής και διατοπικής εμβέλειας, τουρισμός, αναψυχή αλλά και τεχνικές και περιβαλλοντικές υποδομές (διάγραμμα 1). Ένα σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι ανοιχτοί και πράσινοι χώροι μαζί με τις […]

Η ανάπτυξη του Ελληνικού δεν θα πρέπει να έχει μόνο κτηματομεσιτικό χαρακτήρα. Έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στις ανάγκες των γειτονικών περιοχών, του Λεκανοπεδίου και της χώρας αλλά και στην αλλαγή της εθνικής οικονομίας. Μπορεί να γίνει το κομβικό σημείο μιας νέας οικονομίας βασισμένη στη γνώση, μέσω έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς  της οικολογίας, του […]

Στο πολεοδομικό μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, οι ανοιχτοί πράσινοι χώροι αποτελούν μία από της βασικές αρχές σχεδιασμού που περιγράφονται στα κριτήρια αειφορίας, τα οποία πλαισιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης.  Η πρόβλεψη και η δημιουργία ενός δικτύου από ανοιχτούς ελευθέρους και πράσινους χώρους, υποστηρίζει την βιοποικιλότητα και προσφέρει στην ανάπτυξη το εργαλείο διαχείρισης του μικροκλίματος, ενώ ταυτόχρονα […]

Η δημιουργία ενός Πάρκου μητροπολιτικής εμβέλειας κατοχυρώνεται ως ένας από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού  σύμφωνα με τον Ν. 4062/2012.  Τo 2.000.000τμ. πάρκο τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του ακινήτου, συμπεριλαμβάνοντας εντός της έκτασής του και τον Λόφο Χασάνι.  Η θέση αυτή εκτιμήθηκε ως η καταλληλότερη, καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι λιγότερο κτισμένες και καλυμμένες με σκληρά δάπεδα […]

Το πολεοδομικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί σαν εργαλείο κατανόησης της έκτασης αλλά και ρεαλιστικής απεικόνισης των εξαιρετικών δυνατοτήτων και οφελών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίησή της. Οι κύριοι στόχοι του σχεδίου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία: Δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πόλου, ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο. Εφαρμογή των αρχών της […]

Το Πολεοδομικό Μοντέλο έχει βασιστεί σε δύο κύριες στρατηγικές σχεδιασμού. Η πρώτη στρατηγική αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων συνδέσεων και προσβάσεων. Η διευκόλυνση και διαχείριση των διαφορετικών τύπων κυκλοφορίας και κίνησης, από το νερό και τον αέρα μέχρι τους πεζούς και τα αυτοκίνητα, είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη λειτουργία της ανάπτυξης. Με βάση την ανάλυση […]

Σύμφωνα με έναν από τους επικρατέστερους ορισμούς, η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη επιτρέπει την κάλυψη σημερινών αναγκών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους. Αν και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσεκτική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η αειφορία δεν βασίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά συμπεριλαμβάνει κοινωνικές […]

Με έκταση 6.205.677 τ.μ. το Ελληνικό είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το κρατίδιο του Μονακό με επιφάνεια 2.000.000 τ.μ και πληθυσμό 30.510. Αντίστοιχα το παράκτιο μέτωπο του Μονακό έχει μήκος περίπου 3,2 χλμ όσο δηλαδή και του Ελληνικού. – – With an area of 6.205.677 sqm Hellinikon is three times larger than Monaco, one of […]

Σύμφωνα με το Νόμο 4062, μία ζώνη Μητροπολιτικού Πάρκου, 2.000.000 m2 στο ελάχιστο, απαιτείται στην ανάπτυξη του Ελληνικού. Αυτή η έκταση θα καλύπτει το 33,3% της συνολικής έκτασης. Κατά την διεξαγωγή της έρευνας για καλύτερη κατανόηση της κλίμακας του Ακινήτου, έγιναν διάφορες συγκρίσεις της έκτασης μητροπολιτικών πάρκων γνωστών διεθνώς, καθώς και με αθηναϊκά πάρκα. – […]

Η συνολική επιφάνεια του Ελληνικού είναι 6.205.677 τ.μ. Περιλαμβάνει την έκταση του Πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου και την αντίστοιχη Παράκτια Ζώνη. Η τελευταία αποτελείται από το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας και το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά. Ο αιγιαλός και η παραλία, συνολικής επιφάνειας 197.602 τ.μ, αφαιρούνται από την αξιοποιήσιμη έκταση η οποία ανέρχεται σε 6.008.075 […]

Εντός της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου, λόγω της προηγούμενης λειτουργίας του χώρου ως εθνικός αερολιμένας αλλά και ως  αμερικάνικη στρατιωτική βάση, εντοπίζονται κτίρια ή κελύφη που λειτουργούσαν ως υπόστεγα για την επισκευή και συντήρησή των αεροσκαφών.  Τρία από αυτά, τοποθετημένα προς το βορειοανατολικό τμήμα του χώρου, στην περιοχή «Χασάνι», ανήκαν στην Πολεμική Αεροπορία και στέγαζαν […]

Το κεντρικό κτίριο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού (1968) στο Ελληνικό είναι ένα από τα τελευταία έργα του διάσημου Φινλανδο-αμερικανού αρχιτέκτονα Eero Saarinen. Ο ίδιος είχε ήδη κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τον τερματικό σταθμό επιβατών TWA στη Νέα Υόρκη και για το Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles κοντά στην Ουάσιγκτον. Το κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού στο Ελληνικό αποτελείται […]

Μέσα στα τελευταία χρόνια, διαφορετικές χρήσεις έχουν φιλοξενηθεί στην έκταση του Ακινήτου. Ως αποτέλεσμα, το φυσικό ανάγλυφο έχει υποστεί αλλαγές και ποικίλες κατασκευές έχουν τοποθετηθεί. Η ακτογραμμή εξελισσόταν με σταδιακές προσχώσεις και λιμενικά έργα. – – Throughout the years, the property has hosted a wide range of activities. As a result, changes have been made […]

Οι χρήσεις και οι δραστηριότητες που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στην έκταση είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αποσύνδεσή της από τον αστικό ιστό αλλά και τον εσωτερικό κατακερματισμό της. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο σε θεσμικούς λόγους όσο και στη δημιουργία φυσικών εμποδίων. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τους κύριους φορείς – χρήστες του χώρου το […]

Η έκταση έχει φιλοξενήσει πλήθος δραστηριοτήτων τα τελευταία 75 χρόνια. – – The site has hosted a wide range of activities over the last 75 years.

Άλλο ένα πλεονέκτημα της περιοχής του Ελληνικού είναι το ιδιαίτερα ευνοικό κλίμα. Είναι τυπικά μεσογειακό, με θερμά καλοκαίρια, ήπιους χειμώνες και χαμηλή συχνότητα έντονων φαινομένων όπως ομίχλη ή χιόνι. Οι ήπιες θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και η άφθονη ηλιοφάνεια, σε συνδυασμό με το μεσογειακό τοπίο και περιβάλλον, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για υψηλή ποιότητα ζωής και […]

Η έκταση του Ελληνικού βρίσκεται εντός της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, ανάμεσα στον Υμηττό και τις ακτές του Σαρωνικού. Απέχει περίπου 8 χλμ από το Ιστορικό Κέντρο, 25 χλμ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και 10 χλμ από το λιμάνι του Πειραιά. – – The site of Hellinikon is located within the Metropolitan Area of […]

Η Αθήνα είναι μια ιστορική πόλη με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Η στρατηγική της θέση επιτρέπει την σύνδεσή της αεροπορικώς, μέσα λίγες μόνο ώρες, με το σύνολο σχεδόν της χώρας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Συγχρόνως διευκολύνει και την ακτοπλοϊκή πρόσβαση στα περισσότερα Ελληνικά νησιά. Η τοποθεσία του Ελληνικού εντός του Μητροπολιτικού συμπλέγματος της Αθήνας […]

Η έκταση του Πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού μαζί με την παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά και την Ολυμπιακή Μαρίνα έχει συνολική επιφάνεια 6.205.677 τ.μ. Βρίσκεται 10 χλμ νότια του κέντρου της Αθήνας και ανήκει και περιβάλλεται από τους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού. — The site of the Former Airport of Hellinikon combined with the […]