Σχετικα | About

600px-Flag_of_Greece_small_trasparentUS_Flag_small

Η αξιοποίηση της πρώην έκτασης του Ελληνικού δεν αποτελεί άλλη μια αποκρατικοποίηση δημόσιας εταιρείας. Μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω της κατανόησης των προοπτικών της έκτασης καθώς αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στο σύνολο της Ελληνικής οικονομίας όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Είναι ένα έργο που αφορά το παρόν αλλά κυρίως το μέλλον της Ελλάδας.

Η αξιοποίηση της πρώην έκτασης του Ελληνικού έχει την δυνατότητα να αλλάξει την ζωή των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Πιστεύουμε ότι απαραίτητο στοιχείο είναι η λεπτομερής ενημέρωση και η πλήρης διαφάνεια στην ανάπτυξη, με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό το ιστολόγιο (blog) γίνεται για να επικοινωνήσει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, το μέγεθος και τις δυνατότητες του χώρου. Να γίνει κατανοητό τι είναι δυνατόν και τι είναι εφικτό να γίνει στην δύσκολη περίοδο που περνάμε.

Να σημειωθεί ότι το παρόν ιστολόγιο ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία Ελληνικόν ΑΕ ή με την διαδικασία αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Από τον Δεκέμβριο του 2011, το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε διαγωνισμό αναζήτησης αγοραστή για την πώληση του 100% των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε. Ο επενδυτής θα επιλεγεί από το ΤΑΙΠΕΔ μόνο με την οικονομική του προσφορά.

Τα γραφικά του blog είναι από τις δημόσιες παρουσιάσεις και τις δημοσιεύσεις του καθηγ. Σπύρου Πολλάλη όταν ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ (Ιούνιος 2011 – Απρίλιος 2013).

– –

The development of Hellinikon, the former Athens airport, is not just a privatization of a public company. It can and should be developed through a thorough understanding of the site, as it should bring multiple benefits to the national, regional and local economy. It is a project affecting the present, but mostly, the future of Greeks.

The development of Hellinikon can change the life of Athenians. Thus, it is absolutely necessary for all to be fully informed and follow a transparent development process, always centered on the public interest, now and in the future.

This blog aims to inform the interested public on the history, size and the potential of the site. To communicate what can be done and what is feasible in the difficult times of today.

This blog is not related to Hellinikon SA or the on-going sale process managed by the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) who owns Hellinikon SA in its entirety. Since December 2011, HRADF is in the process of soliciting financial bids from buyers who will acquire 100% of the shares of Hellinikon SA. Τhe successful bidder will be selected solely on his financial offer.

Τhe blog graphics are after the public presentations and the publications of Prof. Spiro N. Pollalis, during his tenure as Chairman and CEO of Hellinikon SA (June 2011-April 2013).

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: