ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ | MAIN BUILDING OF THE FORMER EAST TERMINAL

600px-Flag_of_Greece_smallUS_Flag_small

Δυτική όψη | View from the West

Δυτική όψη | View from the West

Το κεντρικό κτίριο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού (1968) στο Ελληνικό είναι ένα από τα τελευταία έργα του διάσημου Φινλανδο-αμερικανού αρχιτέκτονα Eero Saarinen. Ο ίδιος είχε ήδη κερδίσει διεθνή αναγνώριση για τον τερματικό σταθμό επιβατών TWA στη Νέα Υόρκη και για το Διεθνές Αεροδρόμιο Dulles κοντά στην Ουάσιγκτον. Το κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού στο Ελληνικό αποτελείται από δύο ορθογώνιες μορφές: ένα μεγάλο κουτί, με βαρύ γείσο, που γίνεται πρόβολος πάνω από μια σύγχρονη περίστυλη αίθουσα. Η δυναμική και πλαστική μορφή του κτιρίου είναι ιδιαίτερα κομψή.

Κατασκευάστηκε με προτεταμένο, εμφανές σκυρόδεμα επιτρέποντας τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων και προβόλων. Οι πρόβολοι παρέχουν σκιά στις εκτεταμένες γυάλινες επιφάνειες. Τετράπλευρα υποστυλώματα από σκυρόδεμα στηρίζουν την κατασκευή. Δύο αίθρια με λίμνες οδηγούσαν στις πύλες μέσω κιονοστοιχιών. Ο αυξανόμενος αριθμός των επιβατών οδήγησε σε συνεχείς επεκτάσεις, η πρώτη σχεδιάστηκε μόλις τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια του κτιρίου (1972). Οι ανοιχτές κιονοστοιχίες και το αίθριο με τις λίμνες αντικαταστάθηκαν με κλειστούς χώρους καθώς τρία ακόμα κτίρια προστέθηκαν στο αρχικό. Τον Μάρτιο του 2006 το κτίριο χαρακτηρίστηκε διατηρητέο για πολιτιστική χρήση (ΦΕΚ 351B / 24-03 – 2006).

– –

The main building of the former East Terminal (1968) was one of the last works by renowned Finnish-American architect Eero Saarinen. He had already gained international recognition for the TWA passenger terminal in New York and the Dulles International Airport near Washington. The building was composed of two rectangular forms: a long box with a heavy cornice, cantilevered over a modern peristyle hall. The dynamic and plastic form of the building was particularly elegant. It was constructed with pre-stressed, bare concrete allowing the creation of large openings and projections. The projections provided shade to the extensive glass surfaces. Four sided concrete columns supported the structure. Two atria with ponds led to the gates through open air colonnades. The increasing number of passengers led to continuous expansions, the first one being designed only four years after the building’s inauguration (1972). The open colonnades and atria with ponds were replaced with enclosed spaces and three more buildings where added to the original. In March 2006 the building was characterized as listed building (Government Gazette 351B / 24-03- 2006) for cultural use.

Σχόλια | Comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: